FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
5 104 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 612 500 Kč
4
Přijaté transfery
802 166 Kč
3
Kapitálové příjmy
6 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
3 680 764 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 477 592 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
216 210 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
75 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 680 764 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 477 592 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
216 210 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
75 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč